3e thema bijeenkomst; “complimenten en kwaliteiten”

Mireille Schadee uit Dronten verzorgde voor de atleten van de onderbouw van Team Sotra op 24 maart alweer de 3e themabijeenkomst van het seizoen.
Hoewel het thema “complimenten en kwaliteiten” er niet direct één is waaraan je als atleet denkt om je atletiekprestatie te verbeteren. Toch….. bij wat doordenken is er zeker relevantie en zijn er diverse raakvlakken met jezelf ontwikkelen als mens en dus als atleet. Complimenten passen uitstekend in de opvatting van Team Sotra om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Immers van positiviteit gaat goede energie uit en……goede energie….geeft kracht.

Mireille is binnen de atletiek achter de schermen een bekende kracht. Al heel veel jaren is ze lid van AV Flevo Delta. Ze is zeer actief betrokken bij o.a. de organisatie van wedstrijden. Vaak heeft ze dan een taak op het wedstrijdsecretariaat op club- t/m (inter)nationaal niveau als NK’s en de FBK Games. Ook bij de eigen 4e ITS in januari jl. runde zij het wedstrijdsecretariaat.
Vanuit haar lange ervaring als docent in het onderwijs met o.a. een opleiding tot trainer in het omgaan met pesten en faalangst nam ze de atleten mee in het thema via het zgn. “complimentenspel”.

Er werden diverse spellen gespeeld vanuit de doelen van de workshop, namelijk:

  1. Kwaliteiten en valkuilen ontdekken
  2. Het belang van complimenten ontdekken
  3. Bewust worden van complimenten
  4. Complimenten geven en ontvangen

Na een korte uitleg van Mireille over de kernkwadrant theorie via vragen als, wat kun je van nature, welke aanleg heb je, via training van een kwaliteit kun je steeds beter worden en elke kwaliteit heeft ook een valkuil volgde het principe van een kwaliteit – kernkwadrant in beeld zoals hieronder is weergegeven.  Daarna werd het kwaliteitenspel in groepjes in praktijk gebracht.

Nadat een ieder meer zicht had gekregen in zijn of haar kwaliteit ging Mireille verder met een korte uitleg over de theorie van complimenten.
Complimenten, zo vertelde ze, activeren het beloningscentrum in de hersenen waardoor o.a. de stof dopamine vrijkomt. Een stof die goed doet/voelt en samenhangt met waardering; een basisbehoefte van ieder mens.
Aansluitend werd vervolgens in groepjes het complimentenspel gespeeld.

Tot besluit van de workshop werd een ieder gevraagd te vertellen wat als belangrijkste van de workshop was bijgebleven waarbij veelvuldig naar voren kwam dat iemand vond dat hij/zij best vaker een complimentje kon geven. Gewoon om dat het plezierig overkomt, het eigenlijk weinig moeite kost. Wel zo was eerder gebleken is het belangrijk dat een compliment gemeend wordt gegeven.
Mireille bedankte vervolgens alle atleten voor hun positieve inzet en goede bijdrage en daardoor het welslagen van deze thema bijeenkomst. En omgekeerd werd Mireille bedankt voor haar duidelijke en leuke vorm van uiteenzetten van dit thema!

Deel dit bericht

Lees meer!